Предвижда се въвеждането на задължителни планове за зеленината в градовете

Предвижда се въвеждането и задължителното изпълнение на ландшафтноустройствени планове, ако бъде одобрен от парламента новият закон за ландшафта, внесен от депутата Румен Иванов от ГЕРБ.

Ландшафтните планове на национално, регионално и местно ниво ще се разработват от квалифицирани специалисти в съответствие с отделните нива на единната национална концепция за пространствено развитие, е записано в проектозакона.

Предвижда се в общините с население над 100 хил. души да се назначава главен ландшафтен архитект, а в по-малките общини вероятно ще се назначават допълнителни специалисти. 

Предвижда се държавната политика по управлението, планирането и опазването на ландшафта да се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез Национален съвет по ландшафта. Той ще контролира също така опазването на ландшафта на националните паркове.

Основен контролен орган съгласно разпоредбите ще бъде Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Инспекторите ще могат да спират строежи, които се изпълняват в отклонение на одобрените проекти или са в нарушение на ландшафтноустройствените планове.

Всички строителни проекти трябва да съответстват на одобрените ландшафтноустройствени планове, освен на общите и подробните устройствени планове, предвижда още законопроектът.

Техническите и работни инвестиционни проекти ще се съгласуват с ландшафтния архитект в съответната община. И в момента в много общини работят такива специалисти, които след приемането на закона ще се натоварят с повече правомощия и задължения.

Изпълнението на строителните проекти в частта на озеленяването ще се ръководи от квалифицирани специалисти, назначени от строителя на трудов договор.

Всеки строителен обект ще има и собствено досие за изпълнението на озеленяването към него. Ако то не е изпълнено съгласно плановете, няма да се издава разрешение за ползване на обекта. Нарушителите ще търпят и санкции.

Мотивите за закона

Специалистите от Съюза на ландшафтните архитекти са се ръководили в близо 2-годишната подготовка на закона основно от мотива да запазят това, което е останало от парковете, градинките и междублоковите пространства след строителния бум най-вече в големите градове.

От друга страна България трябва да синхронизира законодателството си с европейското, тъй като страната ни е подписала  Европейска конвенция за ландшафта, обясни за Investor.bg Росен Гурков, председател на комисията по нормативните документи и професионалната дейност към професионалната организация.

източник: www.investor.bg

    Prime Developments в

    INSTAGRAM