Целогодишно ползване

- Olympia -

Получаване на български визи по облекчена процедура

Процедурите за издаване на туристически визи за граждани на Руската федерация, Украйна, Беларус, Казахстан, Армения и Грузия ще бъдат облекчени. За това се споразумяха министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на външните работи на Република България Даниел Митов на проведена среща.

Въведените облекчения предвиждат на гражданите, които са използвали в предишни години български визи, да бъдат издавани краткосрочни двукратни или многократни визи с цел организиран туризъм, със срок на валидност до една година. Собствениците на недвижими имоти от Русия и Украйна и останалите изброени страни също ще могат да се възползват от облекченията. Тези от тях, които не са посещавали нашата страна, ще имат право на краткосрочни двукратни или многократни визи с цел частно посещение със срок на валидност до 1 година, а които са ползвали български визи – със срок на валидност до 3 години.

Малолетните и непълнолетните граждани на посочените държави също ще ползват визови облекчения. Тези от тях, които желаят да посетят България с цел туризъм или организиран младежки лагер (обучение, спорт, културен обмен), ще получат краткосрочни многократни визи с валидност до 5 години. Eдногодишни двукратни или многократни туристически визи ще могат да ползват и лицата с увреждания.

Срокът на валидност на всички издавани визи ще бъде съобразен с валидността на документите за пътуване.

Министерството на външните работи вече е изпратило указания до дипломатическите и консулските представителства за улесняване на процедурата по издаване на туристически визи.

    Prime Developments в

    INSTAGRAM